elfuj

25 tekstów – auto­rem jest el­fuj.

a kiedy nie mogę zro­bić te­go, cze­go ode mnie żądasz, to czy to ja jes­tem egoistką? 

myśl
zebrała 28 fiszek • 14 października 2010, 12:47

zniewo­lona włas­nym przyz­wycza­jeniem, zmuszo­na jes­tem pro­sić cię, byś pozostał. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 września 2010, 08:09

i na­wet skacząc na bun­gee, myślę o tym, co mam mu ugo­tować na obiad. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 9 września 2010, 09:13

śmie­szne, od­ważne cwa­niaki, które nag­le czują się niezręcznie, gdy przy­pad­ko­wo ra­miączko de­likat­nie mi się obsunie. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 września 2010, 08:06

och, przep­raszam, ale drze­mie we mnie wred­na su­ka, której os­tre słowa wrzy­nają się w ser­ca niewin­nych osób i nieświado­mie prze­bijają je na wylot. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 31 sierpnia 2010, 18:07

mo­ja na­miętność i wdzięk wzras­tają wprost pro­por­cjo­nal­nie do każde­go wy­powie­dziane­go przez niego ciepłego komplementu 

myśl
zebrała 33 fiszki • 30 sierpnia 2010, 12:48

Ko­bieta Zmienna

chciał zmienić dla niej świat
lecz miała za dużo wad
a gdy pos­ta­nowił być zły tak jak ona
z niej już była przykład­na żona 

myśl
zebrała 40 fiszek • 25 sierpnia 2010, 10:25

resztę nasze­go wspólne­go życia spędzi­my z wrzo­dami na żołądku. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 24 sierpnia 2010, 15:08

dop­ro­wadzając samą siebie do płaczu i ob­gry­zając paz­nokcie z czys­tym ser­cem mogę naz­wać się sa­dys­tycznym kanibalem. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 18 sierpnia 2010, 16:03

jak dob­rze jest być spełnieniem twoich najgłębszych fantazji. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 16 sierpnia 2010, 12:49
elfuj

czas różowych papierosów, pogryzionych długopisów, worków pod oczami i stężenia nikotyny, co przekracza stan krytyczny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

elfuj

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność